woensdag,
15 juli 2020
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

Wat bedoelt Langerhans met ongesponsord, nuchter en neutraal?

Langerhans is een organisatie die 100% onafhankelijke informatie geeft over diabetes. Wij houden ons aan de Nederlandse richtlijnen en standpunten als die van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Als we op bepaalde punten toch afwijken van deze richtlijnen dan hebben we dit altijd gepubliceerd in Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften (NTvG of Huisarts en Wetenschap) of in onze boeken. Hierbij geven we altijd heel duidelijk aan waarom we afwijken van de richtlijn.

Onafhankelijk betekent ongesponsord
Er zijn tal van onderwijsorganisaties die claimen onafhankelijk te zijn. Het is maar de vraag of dat (altijd) zo is. Onafhankelijk onderwijs is onderwijs dat niet wordt gesponsord.

Langerhans en DiHAG zijn ongesponsord en leveren echt onafhankelijke onderwijsproducten
Vanaf 1 april 2014 zal Langerhans al haar activiteiten voortzetten zonder enige sponsoring van farmaceutische industrieën. Tot 1 april 2014 is dat bij een minderheid van de onderwijsactiviteiten van Langerhans wel gebeurd. Deze partijen hebben echter nooit invloed gehad op de inhoud van het onderwijs. De reden waarom wij het toch nodig vonden om volledig ongesponsord onderwijs aan te bieden is dat elke schijn van een “verborgen agenda/sturing in het onderwijs” moet worden vermeden. Nog los van het feit dat sponsoring kan leiden tot gekleurd onderwijs, leidt sponsoring tot op zekere hoogte ook tot een selectie van onderwerpen, die vaker leiden tot onderwerpen die met nieuwe geneesmiddelen te maken hebben, dan onderwerpen als metformine of gliclazide of de diabetische voet .
De DiHAG (Diabetes Huisartsen Advies Groep) is de expertgroep van kaderhuisartsen op diabetesgebied. Langerhans werkt nauw samen met deze groep kaderhuisartsen die ook de officiële vertegenwoordiging van NHG en LHV binnen de diabeteswereld is. Langerhans is daarom blij met het opzeggen van alle sponsorcontracten per 1 januari 2014 van de DiHAG. Het is voor de Nederlandse huisartsen van groot belang, dat de DiHAG deze vertegenwoordigende rol ongesponsord en onafhankelijk blijft en zal blijven vervullen.

Langerhanssymposium en informatiemarkt
Vanaf 2015 is Langerhans gestopt met het toelaten van farmaceutische bedrijven tijdens de informatiemarkt van het grootste diabetesevent van Nederland (het Langerhanssymposium). Alle niet-farmaceutische bedrijven die zich wel bezighouden met diabetes (zoals beroepsverenigingen, het instituut voor verantwoord medicijngebruik, bedrijven die diabeteshulpmiddelen leveren) krijgen de mogelijkheid om zich te presenteren op de informatiemarkt. Standhouders hebben vanzelfsprekend geen enkele invloed op de inhoud van het symposium, de keuze van de sprekers, ed. Er vindt ook geen overleg plaats tussen standhouders en bestuurders van Langerhans. De contacten over de informatiemarkt lopen niet via de bestuursleden van Langerhans, maar via een externe partij. Met de opbrengsten van de informatiemarkt worden gratis toegankelijke activiteiten van Langerhans, zoals de website Diabetes2.nl, deels betaald.